Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
356287
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 87


Autorzy: Daria Złotecka


Tytuł: WPŁYW EKSTREMALNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH NA SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY


Streszczenie: Podstawowym zadaniem systemu elektroenergetycznego jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. W warunkach realnego niebezpieczeństwa wystąpienia awarii systemowych, do których przyczyn należy zaliczyć czynniki atmosferyczne, techniczne oraz czynniki ludzkie, istnieje ryzyko związane z zagrożeniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Do najczęstszych przyczyn awarii systemowych należą ekstremalne warunki atmosferyczne, których wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego zostanie przeanalizowany w niniejszej pracy. Dla trzech wariantów ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak osad sadzi, silny wiatr i wysoka temperatura, przedstawiona zostanie zmiana wysokości zwisu na przykładzie przęsła linii 20 kV.


Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, awarie systemu elektroenergetycznego, ekstremalne zjawiska atmosferyczn


[PDF]