Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533698
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 99


Autorzy: Ryszard Frąckowiak, Piotr Białek, Tomasz Gałan


Tytuł: GRAFIKI OBCIĄŻENIA ELEKTRYCZNEGO PROFILI STANDARDOWYCH DLA ODBIORCÓW ZALICZANYCH DO GRUPY GOSPODARSTW DOMOWYCH


Streszczenie: W artykule zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań profili standardowych dla odbiorców indywidualnych, rozliczających się za energię elektryczną według grup taryfowych G. W analizie uwzględniono profile dla trzech lat ich opracowania (2014, 2015, 2017). Bazą dla przedmiotowych badań jest ogólnodostępna informacja o profilach standardowych zamieszczona na stronach internetowych ENEA Operator Sp. z o.o. W świetle doniesień medialnych o planowanej zmianie dotyczącej przyjętych godzin wschodu i zachodu Słońca (zachowanie czasu letniego przez cały rok) odniesiono się także do wpływu takiej zmiany na grafik obciążenia badanych odbiorców. Badania przeprowadzono na przygotowanych do tego celu autorskich narzędzi informatycznych zaprojektowanych w arkuszu kalkulacyjnym.


Słowa kluczowe: profil standardowy, wschód i zachód słońca, wpływ czynników zewnętrznych.


[PDF]