Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533707
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 111


Autorzy: Wojciech Bąchorek, Mariusz Benesz, Andrzej Makuch


Tytuł: ANALIZA STRAT MOCY CZYNNEJ WYBRANEGO FRAGMENTU SIECI ROZDZIELCZEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ASPEKCIE WYBORU METODY ESTYMACJI OBCIĄŻEŃ SIECI


Streszczenie: Dokładne wyznaczenie strat mocy wymaga przeprowadzenia iteracyjnych obliczeń rozpływowych. Dane do obliczeń obejmują m.in. wartości obciążeń węzłów odbiorczych sieci. W przypadku sieci rozdzielczych średnich napięć te dane nie są znane i niezbędne jest zastosowanie metod umożliwiających ich estymację. W referacie przedstawia się dwie metody estymacji obciążeń sieci średniego napięcia. Pierwsza metoda zakłada rozdział obciążenia, zarejestrowanego w stacji zasilającej, pomiędzy stacje SN/nn proporcjonalnie do mocy znamionowych ich transformatorów. Druga metoda zakłada losowy rozdział obciążenia pomiędzy poszczególne stacje SN/nn. Dla testowej sieci rozdzielczej wykonano obliczenia z zastosowaniem opisanych metod oraz przedstawiono i omówiono wyniki obliczeń.


Słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, estymacja obciążeń sieci średniego napięcia, obliczenia rozpł


[PDF]