Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533680
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 191


Autorzy: Ryszard Porada


Tytuł: ENERGOELEKTRONICZNE ŹRÓDŁO PRĄDU W UKŁADACH AKTYWNEJ KOMPENSACJI RÓWNOLEGŁEJ


Streszczenie: Kompensacja oddziaływania odbiorników energii elektrycznej na źródła energii jest realizowana najczęściej za pomocą układów pasywnych (wykorzystujących tylko elementy bierne LC). Obecnie coraz częściej proponowane są aktywne układy kompensacji równoległej. W pracy przedstawiono analizę pracy takiego układu, jego właściwości energetyczne oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.


Słowa kluczowe: energoelektronika, falowniki, aktywna kompensacja równoległa.


[PDF]