Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533719
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 235


Autorzy: Artur Bugała, Karol Bednarek


Tytuł: ANALIZA PRACY SIECIOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO


Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę porównawczą efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci elektroenergetycznej, przeprowadzoną na podstawie rejestracji dobowej produkcji energii elektrycznej oraz symulacji komputerowej. Prognozowanie uzysku energetycznego przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania PVSol, które umożliwia oszacowanie czasowej produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem lokalnych danych klimatycznych oraz zjawiska zacienienia obiektu. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i symulacji określono korelację wartości wielkości mierzonej z wyznaczeniem wybranych parametrów analizy statystycznej. Przeprowadzona analiza może być szczególnie przydatna na etapie planowania czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych, a także w przypadku analiz ekonomicznych.


Słowa kluczowe: zysk energetyczny, fotowoltaika, układ sieciowy, symulacja komputerowa.


[PDF]