Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533726
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 245


Autorzy: Michał Kozioł, Łukasz Nagi


Tytuł: TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII STOSOWANE W INSTALACJACH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII


Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu obecnie dostępnych technologii budowy systemów magazynowania energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnych źródłach energii takich jak elektrownie fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Omówiono najważniejsze parametry urządzeń magazynujących, oraz przeanalizowano ich charakterystykę pracy. Przedstawiono podstawowe zasady doboru urządzeń magazynujących dla odnawialnych źródeł energii.


Słowa kluczowe: magazynowanie energii, odnawialne źródła energii, elektrownie fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe.


[PDF]