Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533736
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 255


Autorzy: Łukasz Nagi, Michał Kozioł


Tytuł: WPŁYW ZMIAN WARUNKÓW PRACY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMU PV


Streszczenie: Artykuł zawiera syntetyczny opis istniejących rozwiązań technologicznych dotyczących wykorzystania fotowoltaiki, jako ekologicznego źródła energii. Przedstawione zostały rodzaje ogniw PV, jakie z powodzeniem są stosowane oraz przegląd literaturowy oraz doniesienia o nowych rozwiązaniach istniejących technologii. Przedstawiono również informacje dotyczące wykorzystania nowych materiałów do zwiększania sprawności paneli fotowoltaicznych. W dalszej części opisano systemy i układy zwiększające sprawność instalacji używanych komercyjnie. W następnym rozdziale przedstawiono dane techniczne używanych w badaniach paneli oraz systemu nadążnego, którego są częścią. Zbadano wpływ różnych czynników na wydajność ogniw fotowoltaicznych. Przebadano 2 rodzaje paneli składające się z monokryształów krzemu i postaci polikrystalicznej tego pierwiastka oraz przeanalizowano uzyskane dane.


Słowa kluczowe: fotowoltaika, panele PV, grafen.


[PDF]