Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533742
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 267


Autorzy: Mariusz Świderski


Tytuł: ANALIZA SYSTEMU PV Z ROZPROSZONYMI OGNIWAMI SOLARNYMI


Streszczenie: W artykule przedstawione zostały założenia, koncepcje i wybrane parametry modelu matematycznego i symulacyjnego dla systemu z rozproszonymi ogniwami PV. Dodatkowo został uwypuklony aspekt negatywnego wpływu zacienień na pracę kilku połączonych ze sobą cel tworzących ogniwo PV. Negatywny wpływ poza analizowanym obniżeniem wydajności może skutkować uszkodzeniem systemu. Przedstawiono również w kontekście zacienień z jakim problemem musi się zmagać algorytm MPPT w sytuacji gdy występuje kilka ekstremów lokalnych. Podczas badań została precyzyjnie wybrana struktura przetwornicy energoelektronicznej i jej parametry, które zapewnią możliwie niski koszt wdrożenia, a także spełnią wymagane kryteria pracy układu.


Słowa kluczowe: ogniwo PV, model celi PV, elektrownia solarna, rozproszona elektrownia solarna, zacienienia.


[PDF]