Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533751
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 279


Autorzy: Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska


Tytuł: SYSTEM TRYBRIDS NA GRANITE ISLAND


Streszczenie: Przeprowadzono analizę pracy instalacji trybrids, obejmującej system fotowoltaiczny, turbiny wiatrowe oraz uzupełniający ewentualne niedobory energii, generator propanowy. System trybrids zastosowano do zasilania latarni sygnalizacyjnej „morskiej” oraz stacji meteorologicznej na jeziorze Lake Superior. Ze względu na specyficzne warunki pracy, zlokalizowana na amerykańskiej wyspie Granite Island instalacja, wyposażona jest również w akumulatory energii elektrycznej i rozbudowany system monitoringu i sterowania. Monitoring bazuje na pracy 8 kamer i dostarcza dane do bazowej stacji komputerowej oraz stacji pogodowej Davisa. Dane pogodowe są weryfikowane w odstępach dziesięciominutowych.


Słowa kluczowe: system trybrids, sterowanie i monitoring, latarnia morska, stacja meteorologiczna.


[PDF]