Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533756
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 291


Autorzy: Cezary Jędryczka, Jacek Prościak


Tytuł: POLOWO ZORIENTOWANE ALGORYTMY REGULACJI MOCY DWUSTRONNIE ZASILANEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO NAPĘDZANEGO TURBINĄ WIATROWĄ


Streszczenie: W artykule przedstawiono ideę sterowania generatorem indukcyjnym dwustronnie zasilanym z wykorzystaniem polowo zorientowanego algorytmu sterowania względem strumienia skojarzonego stojana. W celu weryfikacji rozważań opracowano model symulacyjny maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej oraz jej układu sterowania. W układzie sterowania zastosowano kaskadowy układ regulacji umożliwiający niezależne sterowanie mocą czynną oraz bierną generatora. Badania symulacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB® Simulink®. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań symulacyjnych.


Słowa kluczowe: generator indukcyjny dwustronnie zasilany, sterowanie zorientowane polowo, regulacja mocy czynnej i


[PDF]