Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532476
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 141


Autorzy: Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak


Tytuł: ANALIZA STANÓW PRACY AKTUATORA WYKONANEGO ZE STOPU NI-TI PRACUJĄCEGO W UKŁADZIE SZEREGOWYM ZE SPRĘŻYNĄ STALOWĄ


Streszczenie: W pracy przedstawiono algorytm i oprogramowanie do wyznaczania rozkładu sił w układzie składającym się z dwóch sprężyn: sprężyny wykonanej ze stopu Ni-Ti i sprężyny stalowej. Program umożliwia wstępne zaprojektowanie aktuatora sprężynowego wykonanego ze stopu z pamięcią kształtu (SMA) pracującego w układzie szeregowym ze sprężyną stalową. Obliczono rozkład sił w zaprojektowanym układzie dla stanu wysoko i niskotemperaturowego. Przedstawiono wybrane wyniki eksperymentalnego wyznaczania charakterystyk dynamicznych z uwzględnieniem zmian długości sprężyny SMA i temperatury w funkcji czasu przy liniowo narastającym obciążeniu i przy skokowym załączaniu i wyłączaniu prądu.


Słowa kluczowe: stopy z pamięcią kształtu, sprężyna SMA, sprężyna stalowa, faza niskotemperaturowa, faza wysokotempe


[PDF]