Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532483
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 153


Autorzy: Daniel Jancarczyk


Tytuł: BADANIA I ANALIZA SYGNAŁÓW INFRADŹWIĘKOWYCH EMITOWANYCH PRACĄ TRANSFORMATORÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH


Streszczenie: Tematyka podjęta w artykule dotyczy problematyki hałasu infradźwiękowego emitowanego przez eksploatowane w warunkach przemysłowych urządzenia elektroenergetyczne. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analiz sygnałów niskoczęstotliwościowych, w tym infradźwiękowych, generowanych przez pracujące w warunkach znamionowych transformatory elektroenergetyczne. Badaniom poddano transformatory rozdzielcze obniżające napięcie z 15 kV na 0,4 kV, zarówno o izolacji olejowej, jak również suchej o znamionowych mocach pozornych w zakresie od 150 kVA do 1250 kVA. W części wynikowej artykułu zaprezentowano przebiegi widm częstotliwościowych poziomu ciśnienia akustycznego sygnałów infradźwiękowych zarejestrowanych podczas normalnej pracy transformatorów rozdzielczych. Ponadto zaprezentowano przebiegi czasowe zarejestrowanych sygnałów.


Słowa kluczowe: transformatory elektroenergetyczne, hałas, infradźwięki, po-ziom ciśnienia akustycznego.


[PDF]