Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532408
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 175


Autorzy: Marcin Kulik, Rafał Gabor


Tytuł: ELEKTROMAGNETYCZNY NIELINIOWY PRZETWORNIK ENERGII DRGAŃ MECHANICZNYCH ZE SPRĘŻYNĄ MAGNETYCZNĄ


Streszczenie: W artykule zaprezentowano nieliniowy rezonansowy elektromagnetyczny przetwor-nik energii drgań mechanicznych w energię elektryczną, składający się z trzech magne-sów trwałych: dwóch nieruchomych, zamocowanych do obudowy oraz jednego rucho-mego, znajdującego się w jej wnętrzu. Konstrukcja obwodu magnetycznego układu umożliwia otrzymanie zawieszenia magnetycznego ruchomego magnesu wzdłuż osi jego ruchu. W pozostałych osiach jest on stabilizowany mechanicznie. Z kolei, sprężystość magnetyczna wytworzona przez ten układ magnesów, umożliwia powstanie nieliniowe-go rezonansu elektromechanicznego. W niniejszym artykule, stosując obliczenia polowe, zaprojektowano prototyp przetwornika pracujący w paśmie częstotliwości miedzy 20 i 25 Hz. Obliczone charakterystyki częstotliwościowe układu wykazały zbieżność z pomiarami.


Słowa kluczowe: elektromagnetyczne odzyskiwanie energii, przetwornik magne-tyczny, nieliniowy rezonans, drgania.


[PDF]