Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532432
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 199


Autorzy: Rafał Gabor, Marcin Kowol


Tytuł: PRZEŁĄCZALNY SILNIK RELUKTANCYJNY O ZMIENIONEJ GEOMETRII STOJANA


Streszczenie: W pracy przedstawiono propozycję zastosowania silnika SRM o zmodyfikowanej geometrii stojana do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W artykule zostały zaprezentowane wyniki obliczeń pola elektromagnetycznego dwóch konstrukcji silnika reluktancyjnego. Wstępną analizę badanych konstrukcji przeprowadzono za pomocą dwuwymiarowych modeli numerycznych (2D), wykorzystując metodę elementów skończonych (MES).


Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, napęd elektryczny, pojazd elektryczny, metoda elementów skończony


[PDF]