Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533727
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 221


Autorzy: Adam Borchert


Tytuł: ANALIZA PRZEBIEGÓW MOCY CHWILOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONYMI PRĘTAMI KLATKI WIRNIKA Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU MATLAB/SIMULINK


Streszczenie: Analiza przebiegów mocy czynnej i biernej jest istotne przy analizie stanu maszyn elektrycznych prądu przemiennego do celów diagnostyki [4]. W przypadku analizy wartości chwilowych mocy czynnej i biernej w zastosowaniu do diagnostyki uszkodzeń wirnika maszyny indukcyjnej niezbędne jest przeprowadzenie analizy częstotliwościowej oraz zidentyfikowanie składników charakterystycznych dla uszkodzenia w przebiegach mocy silnika indukcyjnego. Do opracowania algorytmu najwygodniej jest przeprowadzić symulacje pozwalające na znalezienie symptomów uszkodzenia. Artykuł prezentuje model symulacyjny maszyny sprawnej oraz maszyny z uszkodzonymi prętami klatki wirnika silnika induckyjngo wykonanego z wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink.


Słowa kluczowe: moc czynna, bierna i pozorna, maszyny elektryczne, uszkodze-nia wirnika, diagnostyka.


[PDF]