Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532484
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 267


Autorzy: Michał Filipiak, Jarosław Jajczyk, Arkadiusz Dobrzycki


Tytuł: EKONOMIKA STOSOWANIA BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA W POJAZDACH OSOBOWYCH I AUTOBUSACH ELEKTRYCZNYCH


Streszczenie: Praca dotyczy zagadnienia ładowania baterii (akumulatorów) pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej. W artykule scharakteryzowano układy stosowane do bezprzewodowego zasilania odbiorników. W przeprowadzonych analizach skoncentrowano się na efektywności poszczególnych rozwiązań. Przeanalizowano, na przykładzie wybranego pojazdu, straty energii związane z zastosowaniem indukcyjnej metody ładowania. Oszacowano roczne straty energii. Wykazano, że nawet nieznaczne zwiększenie sprawności przesyłu energii drogą bezprzewodową, może w ujęciu globalnym (z punktu widzenia systemu energetycznego) istotnie ograniczyć straty energii.


Słowa kluczowe: bezprzewodowy przesył energii, ładowanie indukcyjne, ekono-mia, pojazdy elektryczne.


[PDF]