Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532409
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 287


Autorzy: Franciszek Sidorski, Michał Pikuła, Adam Piotrowski, Michał Sierszyński


Tytuł: AUTOBUSY NAPĘDZANE SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM W ZEROEMISYJNYM TRANSPORCIE PUBLICZNYM


Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej z wykorzystania pojazdów elektrycznych w zeroemisyjnym transporcie publicznym. Przedstawiono w nim wybrane dokumenty oraz akty prawne dotyczące wprowadzenia autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej. Zaprezentowano korzyści środowiskowe bezpośrednio wynikające z ich eksploatacji oraz problematykę dotyczącą konieczności rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej wymaganej do ładowania akumulatorów pojazdów tego typu. Szczególną uwagę poświęcono analizie poszczególnych układów funkcjonalnych wchodzących w skład bateryjnego autobusu elektrycznego wykorzystywanego w transporcie publicznym. Podsumowanie niniejszego artykułu stanowi analiza wykorzystania zeroemisyjnego transportu publicznego w jednym z polskich miast.


Słowa kluczowe: autobus elektryczny, transport publiczny, środowisko, silnik elektryczny, ładowarka.


[PDF]