Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532433
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 309


Autorzy: Damian Burzyński, Damian Głuchy, Maksymilian Godek


Tytuł: WPŁYW TEMPERATURY NA PARAMETRY PROCESU ŁADOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII QUICK CHARGE ORAZ TRWAŁOŚĆ OGNIW LITOWO-JONOWYCH


Streszczenie: W pracy podjęto tematykę wpływu temperatury na parametry procesu ładowania i trwałość ogniw litowo-jonowych ładowanych z wykorzystaniem technologii Quick Charge. Opisano stosowane obecnie techniki szybkiego ładowania oraz procesy starzeniowe zachodzące w ogniwach litowo-jonowych. Przeprowadzono pomiary parametrów ogniwa w trakcie procesu ładowania dla dwóch różnych temperatur. W pracy przedstawiono również wnioski dotyczące przeprowadzonych badań.


Słowa kluczowe: ogniwa litowo-jonowe, Quick Charge, urządzenia mobilne.


[PDF]