Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532443
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 95/2018 Str: 321


Autorzy: Jarosław Jajczyk, Wojciech Lorkiewicz


Tytuł: STANOWISKO TESTOWE SYSTEMU MULTIPLEKSOWEGO AUTOBUSÓW MIEJSKICH


Streszczenie: W artykule omówiono różne rozwiązania i budowę magistrali danych w pojazdach. W szczególności zawarto charakterystyki magistral CAN, LIN i MOST. Omówiono ogólne założenia architektury systemu multipleksowego. Scharakteryzowano koncepcje architektury systemu multipleksowego opisując systemy Continental VDO i Thoreb. W ramach pracy wykonano projekt oraz zbudowano stanowisko testowe systemu multipleksowego stosowanego w autobusach miejskich, na którym wykonano szereg badań. W końcowej części artykułu omówiono przykładowy program testujący.


Słowa kluczowe: CAN, LIN, MOST, system multipleksowy, transmisja danych, multiplekser.


[PDF]