Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532583
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 97/2019 Str: 7


Autorzy: Kazimierz Jakubiuk, Mikołaj Nowak, Daniel Kowalak, Mirosław Wołoszyn


Tytuł: ANALIZA REZONANSOWEGO UKŁADU EMISJI IMPULSÓW POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO


Streszczenie: W literaturze przedmiotu są opisane właściwości emiterów impulsów pola elektromagnetycznego w postaci układów bazujących na antenach wysokonapięciowych HVR (ang. High Voltage Radiator). W celu podniesienia skuteczności emisji poprzez wydłużenie czasu trwania impulsu oraz zwiększenie jego amplitudy możliwe jest zastosowanie systemów rezonansowych dostrojonych do parametrów sygnału kształtowanego w układzie formowania impulsu wysokiego napięcia. W pracy dokonano syntezy modelu symulacyjnego systemu emisji impulsów pola elektromagnetycznego dużej mocy oraz zweryfikowano jego skuteczność w ramach badań eksperymentalnych przeprowadzonych na układzie fizycznym.


Słowa kluczowe: antena HVR, antena impulsowa, rezonansowy układ emisyjny, formowanie i emisja impulsów wielkiej mocy


[PDF]