Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532591
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 97/2019 Str: 17


Autorzy: Konrad Dudziak, Krzysztof Stawicki, Andrzej Brykalski


Tytuł: ULEPSZONA METODA MOMENTÓW VS. FUNKCJE PAKIETU OBLICZENIOWEGO MATLAB SYSTEM IDENTIFICATION TOOLBOX W ZAKRESIE ESTYMACJI PARAMETRÓW PROSTYCH MODELI DYNAMICZNYCH W NIESTACJONARNYCH ZAGADNIENIACH WIROPRĄDOWYCH


Streszczenie: Jedną z niewielu metod, pozwalających na wykorzystanie do estymacji parametrów modeli transmitancyjnych charakterystyki częstotliwościowej jest metoda momentów. W niniejszej pracy, na przykładach dynamicznych zagadnień wiroprądowych, autorzy przedstawią porównanie uproszczonych typowe modeli transmitancyjnych otrzymanych z charakterystyki częstotliwościowej i czasowej. Zbadana będzie zgodność modeli wyznaczonych ulepszoną metodą momentów z analogicznymi modelami uzyskanymi z wykorzystaniem komercyjnego pakietu obliczeniowego System Identification Toolbox™ (SIT) z pakietu MATLAB®. Adekwatność modeli uzyskanych ulepszoną metodą momentów oraz niezależnie, dzięki pakietowi System Identification Toolbox™, będzie sprawdzona przez porównanie zgodności odpowiednich charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, uzyskanych przez rozwiązanie równania przewodnictwa lub zespolonego równania Helmholtza w programie COMSOL Multiphysics®. Autorzy wykażą konkurencyjność, a w niektórych przypadkach pr


Słowa kluczowe: zmodyfikowana metoda momentów, model transmitancyjny, dynamika pola elektromagnetycznego, Matlab, CO


[PDF]