Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532550
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 97/2019 Str: 75


Autorzy: Dorota Bugała, Artur Bugała


Tytuł: ODPORNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA ELEKTROMAGNETYCZNE ZABURZENIA UDAROWE


Streszczenie: W pracy dokonano analizy poprawności funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej o znamionowej mocy elektrycznej 3500 W, składającej się z 14 modułów fotowoltaicznych oraz przetwornika energoelektronicznego w postaci jednofazowego falownika napięcia, wyposażonego w układ śledzenia punktu mocy maksymalnej, w przypadku wystąpienia udarowego zakłócenia elektromagnetycznego typu surge. Udar napięciowy o parametrach 1,2/50 μs, symulujący wyładowanie piorunowe, został wprowadzony do układu od strony sieci elektroenergetycznej. W celu komputerowego odwzorowania sygnału zaburzającego wykorzystano zalecenia zawarte w normie PN-EN 61000-4-5 „badanie odporności na udary typu surge”. Wykazano istotne zmiany wartości napięcia elektrycznego po stronie stałoprądowej, związanej z układem generacji mocy elektrycznej przez układ fotowoltaiczny, oraz zmiennoprądowej w układzie przemiennika DC/AC.


Słowa kluczowe: udar napięciowy, zaburzenie elektromagnetyczne, instalacja fotowoltaiczna, symulacja komputerowa, Ma


[PDF]