Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532584
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 97/2019 Str: 125


Autorzy: Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn, Daniel Kowalak, Mikołaj Nowak


Tytuł: OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW OBCIĄŻENIA GENERATORA MAGNETOKUMULACYJNEGO


Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej generatora magnetokumulacyjnego (GM) obciążonego cewką indukcyjną. Badania symulacyjne przeprowadzono w celu optymalizacji parametrów cewki obciążenia generatora dla wybranej konstrukcji modelu GM. Badano wpływ indukcyjność i rezystancji obciążenia na współczynnik wzmocnienia prądu w układzie oraz na energię pola magnetycznego zgromadzoną w obciążeniu.


Słowa kluczowe: generator magnetokumulacyjny, formowanie impulsów wielkiej mocy, symulacje komputerowe w obwodach el


[PDF]