Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532593
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 98/2019 Str: 7


Autorzy: Piotr Pruski, Stefan Paszek


Tytuł: PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM W NIESYMETRYCZNYCH STANACH PRACY PRZY UWZGLĘDNIENIU RÓŻNYCH MODELI GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH


Streszczenie: W artykule porównano przebiegi wielkości wyjściowych różnych modeli matematycznych generatora synchronicznego pracującego w systemie elektroenergetycznym (SEE). Założono, że SEE składa się z zespołu wytwórczego (w skład którego wchodzi m.in. generator synchroniczny) połączonego linią przesyłową wysokiego napięcia z siecią sztywną. W przedstawionych wynikach obliczeń przyjęto zakłócenia stanu ustalonego w postaci zwarć symetrycznych i niesymetrycznych w wybranym miejscu linii przesyłowej. W modelu generatora uwzględniono m.in. asymetrię podprzejściową, która podczas zwarć niesymetrycznych powoduje występowanie wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć stojana oraz prądu wzbudzenia (także przy braku uwzględniania zjawiska nasycenia rdzeni magnetycznych generatora). Badano modele obwodowe generatora synchronicznego typu XT oraz RL przy przyjęciu różnych wielkości wejściowych i wyjściowych układu.


Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, niesymetria obciążenia, zwarcie dwufazowe, modele generatora, asymetria


[PDF]