Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532566
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 98/2019 Str: 89


Autorzy: Kamil Lewandowski, Hubert Morańda


Tytuł: ANALIZA ODPOWIEDZI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ (SFRA) TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO O MOCY 25 MVA PO WYSTĄPIENIU ZWARCIA ZWOJOWEGO


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej transformatora energetycznego, uzyskane w trakcie prób fabrycznych oraz po wyłączeniu go z ruchu z powodu zwarcia zwojowego i uszkodzenia rdzenia. Następnie dokonano analizy porównawczej zarejestrowanych charakterystyk, które skonfrontowano z wynikami oględzin części aktywnej transformatora – po jej wyjęciu z kadzi. Przeanalizowano możliwości wykrywania zaobserwowanego defektu przy użyciu metody odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA).


Słowa kluczowe: SFRA, transformator energetyczny, zwarcie zwojowe, uszkodzenie rdzenia.


[PDF]