Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532594
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 98/2019 Str: 125


Autorzy: Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska


Tytuł: OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY BATERII SŁONECZNEJ I SILNIKA PRĄDU STAŁEGO


Streszczenie: Rozważono przypadek współpracy baterii słonecznej i silnika prądu stałego obcowzbudnego napędzającego wentylator [6]. Aplikacja jest również popularna w niektórych lokalizacjach przy zasilaniu pomp [2, 12]. Wzajemne dopasowanie Punktu Mocy Maksymalnej (PMM) baterii i punktu pracy odbiornika, pozwala na zwiększenie sprawności układu. W wyniku przeprowadzonych rozważań i symulacji komputerowej wyznaczono charakterystyki modułu, krzywą opisującą zmieniającą się lokalizację PMM na charakterystyce, z uwzględnieniem wpływu poziomów nasłonecznienia i temperatury na jego współrzędne, dla zmieniającego się współczynnika wzbudzenia i uśrednionego współczynnika optymalnego, dobranego dla określonego przedziału czasu oraz – sprawność dobową konwersji energii Słońca w elektryczną i dalej – w mechaniczną.


Słowa kluczowe: bateria słoneczna, Punkt Mocy Maksymalnej, silnik prądu stałego, gęstość mocy promieniowania słonecz


[PDF]