Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532513
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 98/2019 Str: 137


Autorzy: Sławomir Sowa


Tytuł: SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Streszczenie: Efektywność energetyczna jest pojęciem stosowanym coraz częściej w zagadnieniach związanych z energooszczędnością oraz audytami energetycznymi obiektów. Poprawna efektywności energetycznej jest celem, które wyznacza sobie każdy z użytkowników, właścicieli obiektu. Jest także pakietem działań, których wprowadzanie narzucone zostało m.in. przez Unię Europejską. W artykule omówiono sposoby, możliwości poprawy efektywności energetycznej w instalacjach oświetleniowych obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów edukacyjnych.. Przedstawiono również szacunkowe obliczenia, które wykazują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy wprowadzaniu danego sposobu oszczędności. Opisane sposoby mogą być stosowane rozdzielnie lub łączone, co zwiększy efektywność energetyczną. Zagadnienie poprawy efektywności energetycznej zarówno poszczególnych instalacji jak i całych obiektów znajduje się w kręgu zainteresowania ustawodawców, właścicieli obiektów, jak również naukowcó


Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, oszczędność w zużyciu energii, sterowanie oświetleniem, instalacje fotowol


[PDF]