Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532523
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 98/2019 Str: 149


Autorzy: Franciszek Sidorski


Tytuł: MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY HYBRYDOWEGO SYSTEMU WYTWÓRCZEGO ZE STACJĄ ŁADOWANIA AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO


Streszczenie: Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w transporcie publicznym nieodłącznie związane jest z problematyką rozbudowy infrastruktury ładowania dla wspomnianych pojazdów. Możliwości wsparcia układów doprowadzających energię elektryczną do magazynów energii zamontowanych w autobusie dodatkowo wspiera sposobność do wykorzystania coraz dojrzalszych technologicznie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw foto-woltaicznych konwersujących energię promieniowania słonecznego na możliwą do wykorzystania w układach ładowania energię elektryczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji oraz aktów prawnych wspierających proces wprowadzania autobusów elektrycznych w transporcie publicznym oraz budową infrastruktury doprowadzającej energię do baterii pojazdu. Rozważone zostaną dostępnych technologie najczęściej stosowanych układów ładowania autobusów elektrycznych. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja stacji współpracującej z hybr


Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne, autobusy elektryczne, stacje ładowania.


[PDF]