Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532568
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 99/2019 Str: 85


Autorzy: Wiesław Łyskawiński, Mateusz Grycmacher, Wojciech Szeląg


Tytuł: ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO I SYNCHRONICZNEGO RELUKTANCYJNEGO O ROZRUCHU WŁASNYM


Streszczenie: W artykule przedstawiono badania dotyczące opracowania taniego silnika synchronicznego reluktancyjnego o rozruchu bezpośrednim na bazie podzespołów masowo produkowanego trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego małej mocy. Dążono przy tym do takiej modyfikacji struktury wirnika klatkowego, dla której uzyskuje się najlepsze parametry funkcjonalne, charakteryzujące stan pracy ustalony silnika reluktancyjnego, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dodatkowych dotyczących rozruchu asynchronicznego. W obliczeniach projektowo-optymalizacyjnych silnika reluktancyjnego posłużono się polowo-obwodowym modelem zjawisk maszyny opracowanym w programie MagNet. Przeprowadzono badania laboratoryjne zaprojektowanego i zbudowanego prototypu silnika reluktancyjnego, a uzyskane wyniki porównano z rezultatami badań silnika indukcyjnego klatkowego. Podano wnioski wynikające z analizy porównawczej silników klatkowego i reluktancyjnego oraz przedstawiono propozycje dalszych prac.


Słowa kluczowe: silniki synchroniczne reluktancyjne, rozruch bezpośredni, analiza, projektowanie, badania eksperymen


[PDF]