Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532587
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 99/2019 Str: 109


Autorzy: Krzysztof Wróbel, Bartłomiej Adamski


Tytuł: SYMULACJA NAPĘDU O ZMIENNEJ KONFIGURACJI UZWOJEŃ Z TRÓJPASMOWYM PRZEŁĄCZALNYM SILNIKIEM RELUKTANCYJNYM


Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych napędu z trójpasmowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym, zasilanym ze zmodyfikowanego układu zasilania. Opracowany układ zasilania umożliwia zmianę konfiguracji połączeń uzwojeń biegunowych lub pasm silnika SRM z szeregowej na równoległą w trakcie pracy napędu bez przerywania obwodu przepływu prądu [2]. Do przeprowadzenia badań opracowano program symulacyjny dla napędu z trójpasmowym silnikiem SRM zasilanym z badanego układu zasilania. Dotychczas przeprowadzono tylko podstawowe badania tego typu napędu z wysokoobrotowym silnikiem dwupasmowym. Badania mają na celu wstępną ocenę przydatności tego rozwiązania do stosowania w energooszczędnych napędach pojazdów elektrycznych i ewentualnej możliwości redukcji liczby przełożeń mechanicznych. Badania przeprowadzono w środowisku Matlab z wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink dla modelu napędu z silnikiem małej mocy.


Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, układ zasilania, symulacja.


[PDF]