Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532514
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 99/2019 Str: 135


Autorzy: Krzysztof Tomczewski, Daniel Rataj


Tytuł: WPŁYW SPOSOBU DETEKCJI SYGNAŁÓW ENKODERA INKREMENTALNEGO NA OPÓŹNIENIA WYZNACZANIA ZAKRESÓW ZASILANIA PASM SILNIKA SRM


Streszczenie: W artykule omówiono trzy sposoby implementacji modułu wyznaczania położenia kątowego wirnika dla przełączalnego silnika reluktancyjnego z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego. Moduł detekcji zrealizowano w postaci wyspecjalizowanej struktury logicznej zaimplementowanej w układzie programowalnym FPGA. Pierwsza z nich została zaimplementowana w postaci pojedynczego procesu, w którym detekcja zmian stanu sygnałów realizowana jest sekwencyjnie. Kolejne struktury podzielono na kilka instrukcji działających współbieżnie. Druga struktura wykorzystuje do synchronizacji pracy układu oba zbocza sygnału taktującego FPGA. Struktura trzecia działa w oparciu o detekcję zbocz sygnałów z enkodera.


Słowa kluczowe: układ programowalny, FPGA, detekcja położenia, enkoder.


[PDF]