Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532534
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 99/2019 Str: 157


Autorzy: Agnieszka Choroszucho, Piotr Golonko, Mateusz Sumorek, Jakub Żukowski


Tytuł: PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI WYSOKOPOZIOMOWYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA W SYSTEMACH MIKROPROCESOROWYCH


Streszczenie: Prowadzenie prac naukowych, zwłaszcza z dziedzin technicznych często związane jest z koniecznością wykonania prototypu urządzenia lub potrzebnych przyrządów. W takich przypadkach często wykorzystuje się rozwiązania oparte na mikrokontrolerach. Wybór samej platformy sprzętowej, jak również programistycznej decyduje o sukcesie projektu oraz pozwala zaoszczędzić czas. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące trzech platform opartych o różne modele mikrokontrolerów oraz zastosowane dwa języki programowania (C/C++ oraz nowe rozwiązanie bazujące na języku Python). Do analizy wydajności języków programowania wybrano zagadnienia bazujące na procedurach matematycznych mających zastosowanie w sterowaniu, analizie i automatyce. Wyniki badań pozwolą wpłynąć na właściwy dobór optymalnej platformy sprzętowej oraz języka programowania przy uwzględnieniu planowanego zastosowania i zapotrzebowania na moc obliczeniową.


Słowa kluczowe: mikrokontrolery, C/C++, Phyton, Arduino, ESP32, ESP8266.


[PDF]