Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532569
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 99/2019 Str: 201


Autorzy: Paweł Idziak, Michał Gojtowski


Tytuł: NISKOBUDŻETOWY INTELIGENTNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA PRZEZNACZONY DLA NIEWIELKICH POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany, funkcjonalny model fizyczny mobilnego oczyszczacza powietrza przeznaczonego dla niedużych pomieszczeń użyteczności publicznej lub mieszkań. Oczyszczacz jest konstrukcją zwartą, sterowaną mikrokontrolerem serii Arduino UNO. Model wyposażony jest w zestaw sensorów pozwalających określić zawartość zanieczyszczeń typu PM2,5 i PM10. Po przekroczeniu przyjętego, w oprogramowaniu progu, układ automatycznie rozpoczyna proces filtrowania powietrza. Pomiarowi podlegają: zawartość zanieczyszczeń stałych, wilgotność i temperatura powietrza oraz spadek ciśnienia na wbudowanych filtrach. Oczyszczacz pochłania zarówno zanieczyszczenia stałe jak też redukuje zanieczyszczenia lotne organiczne. Układ został wyposażony w ekran informujący użytkownika o parametrach powietrza i stanie zanieczyszczenia filtra typu HEPA.


Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, filtry typu HEPA, Arduino, sensory parametrów powietrza.


[PDF]