Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532588
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 100/2019 Str: 19


Autorzy: Waldemar Jęśko, Piotr Kuwałek


Tytuł: BEZPRZEWODOWA SIECIOWA KARTA POMIAROWA


Streszczenie: W artykule przedstawiono prototyp bezprzewodowej sieciowej karty pomiarowej udostępniającej dane pomiarowe z wykorzystaniem globalnej sieci Internet. Zastosowane rozwiązanie ma na celu umożliwić zdalny pomiar, usprawniający proces pozyskiwania wyników pomiaru. Z kolei wykorzystanie globalnej sieci Internet ma umożliwić zdalny dostęp do wyników pomiarów oraz ich wizualizację. Na początku artykułu przedstawiono krótko poruszaną problematykę, której rozwiązaniem ma być zaprezentowany układ. W kolejnych częściach zaprezentowano schemat ideowy układu oraz omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące oprogramowania poszczególnych bloków urządzenia na podstawie schematu blokowego.


Słowa kluczowe: karty pomiarowe, mikrokontrolery, transmisja bezprzewodowa, komunikacja klient-serwer, moduły WiFi.


[PDF]