Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532554
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 100/2019 Str: 75


Autorzy: Tomasz Kraszewski, Joanna Kolańska-Płuska, Bernard Baron


Tytuł: ZASTOSOWANIE METOD NIEJAWNYCH RUNGEGO-KUTTY DO ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH SZTYWNYCH MODELU TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO W STANIE BIEGU JAŁOWEGO


Streszczenie: Postęp techniczny w produkcji blach transformatorowych związany ze wzrostem maksymalnych dopuszczalnych indukcji magnetycznych powoduje, że współczesne transformatory posiadają coraz to mniejsze gabaryty. Pociąga to za sobą zmniejszanie prądów biegu jałowego. Dla takich warunków pojawia się problem ze stabilnością rozwiązania, ponieważ wzrasta sztywność równań różniczkowych opisujących stany nieustalone tych transformatorów. Ażeby zaradzić tego typu problemom autorzy proponują do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, modelujących stany nieustalone transformatorów, metody niejawne Rungego-Kutty.


Słowa kluczowe: sztywne nieliniowe równania różniczkowe zwyczajne, metody niejawne Rungego-Kutty, model obwodowy tra


[PDF]