Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532571
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 100/2019 Str: 99


Autorzy: Paweł Kowalski, Robert Smyk


Tytuł: WYKRYWANIE PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH W OBRAZIE CYFROWYM W CZASIE RZECZYWISTYM Z UŻYCIEM FPGA


Streszczenie: W artykule zaprezentowano projekt architektury oraz sprzętową implementację toru przetwarzania obrazu dedykowanego do wykrywania przewodów napowietrznych w czasie rzeczywistym. Detekcję przewodów zaimplementowano w postaci potokowej procedury sprzętowej przy użyciu algorytmów wykrywania krawędzi, a następnie ich redukcji. Projekt przetestowano w środowisku FPGA Intel Cyclone V. Przeanalizowano opóźnienia i złożoność sprzętową zsyntezowanej struktury w FPGA. Oszacowano również maksymalną szybkość przetwarzania obrazu z użyciem zaproponowanej implementacji.


Słowa kluczowe: wykrywanie krawędzi, przetwarzanie obrazu, wykrywanie linii wysokiego napięcia, FPGA.


[PDF]