Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532561
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 100/2019 Str: 199


Autorzy: Karol Bednarek, Artur Bugała, Natalia Budzińska, Mateusz Wielogórski


Tytuł: STANOWISKA DO BADAŃ I PREZENTACJI FUNKCJONOWANIA CZUJNIKÓW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ORAZ POŁOŻEŃ LINIOWYCH I KĄTOWYCH


Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycje oryginalnych stanowisk do badań i prezentacji funkcjonowania czujników prędkości obrotowej oraz położeń liniowych i kątowych. Celem opracowania i wykonania tych stanowisk jest ich wykorzystanie w działaniach dydaktycznych jako elementów ćwiczeń laboratoryjnych, związanych z układami elektrycznymi i informatycznymi stosowanymi w przemyśle i w pojazdach. Z tych względów zajęto się również dydaktycznymi oraz technicznymi aspektami doboru i organizacji środków przekazu informacji w procesach kształcenia. Skupiono się na opracowaniu stanowisk badawczych w taki sposób, aby umożliwiały zdobywanie umiejętności praktycznych oraz zrozumienie teoretycznych aspektów przekazywanej wiedzy w zakresie rozważanych zagadnień. W pracy opisano konstrukcje zaprojektowanych i zrealizowanych stanowisk badawczych, sposoby ich wykonania oraz możliwości zastosowań.


Słowa kluczowe: dydaktyczne stanowiska badawcze, diagnostyka podzespołów pojazdów, czujniki prędkości obrotowej, czu


[PDF]