Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532517
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 102/2020 Str: 17


Autorzy: Bogdan Fabiański


Tytuł: PORÓWNANIE METOD POMIARU KĄTOWEGO ROZKŁADU INDUKCYJNOŚCI PASMA W SILNIKU RELUKTANCYJNYM PRZEŁĄCZALNYM


Streszczenie: W artykule porównano dwie metody identyfikacji rozkładu kątowego indukcyjności pasma w silniku reluktancyjnym przełączalnym. Funkcja reprezentująca profil indukcyjności w zależności od kąta obrotu wału stanowi istotny składnik obwodowego modelu matematycznego silnika przekładając się na późniejszą zbieżność wyników badań symulacyjnych – w tym ewaluacji sterowania w napędzie – z eksperymentem. Publikacja opisuje metodykę postępowania przy agregacji danych pomiarowych z wykorzystaniem szczególnych właściwości stanowiska laboratoryjnego. Przedstawiono zastosowane urządzenia pomiarowe, wyniki pośrednie oraz uzyskane rezultaty. Wyznaczone rozkłady indukcyjności poddano analizie pod kątem jakości aproksymacji funkcją kosinus. Artykuł podsumowano i przedstawiono wizję dalszych badań z uwzględnieniem uzyskanych wyników.


Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, obwodowy model matematyczny, identyfikacja parametrów, rozkład ką


[PDF]