Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532536
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 102/2020 Str: 45


Autorzy: Mariusz Świderski, Dominik Matecki, Norbert Mielczarek


Tytuł: PRZEGLĄD WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ POPRAWY WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W WARUNKACH WYSTĘPOWANIA CZĘŚCIOWYCH ZACIENIEŃ


Streszczenie: Mając na uwadze rosnącą popularność instalacji fotowoltaicznych oraz coraz większą ilość różnych rozwiązań technicznych, mających na celu poprawę jej wydajności, dokonany został przegląd i porównanie tych rozwiązań. Zaprezentowana została ogólna struktura klasycznego systemu fotowoltaicznego, jak również problem wpływu zjawiska zacieniania na działanie takiej instalacji. Następnie przedstawiono kolejno najpopularniejsze rozwiązania techniczne, które wpływają na wydajność energetyczną systemu fotowoltaicznego podczas występowania zacieniania. Zaprezentowane zostały również rozwiązania autorskie, które obecnie są w fazie badań i testów laboratoryjnych.


Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, dioda bocznikująca, optymalizer, mikroinwerter, rozproszony system fotowo


[PDF]