Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532579
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 103/2020 Str: 15


Autorzy: Mikołaj Nowak, Daniel Kowalak, Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn


Tytuł: BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW UZWOJENIA GENERATORA MAGNETOKUMULACYJNEGO NA WSPÓŁCZYNNIK WZMOCNIENIA PRĄDU


Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian parametrów konstrukcyjnych cewki roboczej generatora magneto kumulacyjnego (FCG) na jego możliwości generacyjne, a zwłaszcza na współczynnik wzmocnienia prądu przy obciążeniu o charakterze indukcyjno-rezystancyjnym. W trakcie działania FCG jego indukcyjność i rezystancja maleją w wyniku zwierania uzwojenia przez rozszerzający się twornik. W wyniku tego pierwotny prąd zasilający uzwojenie generatora ulega wzmocnieniu. Zmieniając parametry konstrukcyjne cewki roboczej można wpływać na wartość współczynnika wzmocnienia prądu generatora. Przebieg zmian indukcyjności generatora w trakcie działania wyznaczono metodą numeryczną.


Słowa kluczowe: generator magnetokumulacyjny, formowanie impulsów wielkiej mocy, symulacje komputerowe w obwodach el


[PDF]