Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532518
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 103/2020 Str: 47


Autorzy: Yuriy Varetsky, Michał Gajdzica


Tytuł: ANALIZA WYŁĄCZANIA FILTRÓW HARMONICZNYCH W UKŁADACH ZASILANIA ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH


Streszczenie: Praktyka eksploatacji układów kompensacyjno-filtrujących o złożonej konfiguracji połączeń, zainstalowanych w systemach zasilania odbiorników niekonwencjonalnych pokazała, iż wielokrotne włączenia/wyłączenia technologiczne transformatorów i filtrów harmonicznych w układzie zasilania są dosyć często przyczyną uszkodzenia elementów składowych obwodu filtrującego. W artykule zbadano wpływ zachodzących procesów przejściowych podczas wyłączeń filtrów harmonicznych na wartości przepięć generowanych na elementach układu filtrującego oraz stykach wyłącznika mocy. Przeanalizowano również wpływ ponownego zapłonu łuku elektrycznego między stykami wyłącznika oraz obecności równoległych filtrów w układzie na poziomy napięć przejściowych. Analizę zachodzących procesów przejściowych przeprowadzono na modelu, opracowanym w pakiecie Matlab/Simulink.


Słowa kluczowe: bateria kondensatorów, dławik filtrujący, filtr wyższych harmonicznych, kompensator statyczny SVC, p


[PDF]