Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532519
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 104/2020 Str: 45


Autorzy: Łukasz Knypiński, Mateusz Krótki, Milena Kurzawa


Tytuł: OPTYMALIZACJA DŁAWIKA WYGŁADZAJĄCEGO Z ZASTOSOWANIEM METODY ROJU CZĄSTEK


Streszczenie: W pracy przedstawiono algorytm oraz oprogramowanie do optymalizacji parametrów strukturalnych dławika wygładzającego. Aplikację komputerową opracowano w środowisku programistycznym Borland Delphi 7.0. Aplikacja komputerowa składa się z nadrzędnej procedury optymalizacyjnej współpracującej z matematycznym modelem urządzenia. W obliczeniach wykorzystano uproszczony model zjawisk w dławiku. Projektowane urządzenie opisano przy wykorzystaniu czterech zmiennych decyzyjnych. Analizowano trzy testowe zadania optymalizacji: zadanie bez ograniczeń oraz dwa zadanie z ograniczeniami. Przedstawiono i omówiono wybrane przykłady obliczeń optymalizacyjnych.


Słowa kluczowe: optymalizacja, metoda roju cząstek, metoda funkcji kary zewnętrznej, dławik wygładzający.


[PDF]