Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532528
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 104/2020 Str: 55


Autorzy: Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński


Tytuł: MODEL SYMULACYJNY SYSTEMU TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM WSPOMAGANEJ EWOLUCYJNIE ORAZ INSPIROWANEJ KWANTOWO SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ


Streszczenie: Utworzono wspomaganą ewolucyjnie oraz inspirowaną kwantowo Sztuczną Sieć Neuronową, którą zaimplementowano w Simulinku na bazie danych Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej. Dane wejściowe, wagi i biasy poddano kwantyzacji. Kwantowe obliczenia quasi-równoległe przeprowadzono na bazie 100 wygenerowanych kwantowych liczb mieszanych za pomocą metody kwantyzacji na bazie stanów czystych |0> i |1>, a uzyskane w wyniku obliczeń kwantowe liczby mieszane poddano dekwantyzacji za pomocą Sztucznej Sieci Neuronowej (SSN). Model symulacyjny składający się ze wspomaganej ewolucyjnie oraz kwantowo inspirowanej Sztucznej Sieci Neuronowej, oprócz badań symulacyjnych, umożliwia przeprowadzanie badań komparatystycznych uzyskiwanych sygnałów z danymi rzeczywistymi oraz z danymi wyjściowymi z perceptronowej Sztucznej Sieci Neuronowej. Wyniki badań wskazują na wysoką dokładność przeprowadzanego eksperymentu.


Słowa kluczowe: badania komparatystyczne, badania symulacyjne, obliczenia kwantowe, sztuczne sieci neuronowe, towaro


[PDF]