Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532581
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 104/2020 Str: 119


Autorzy: Piotr Ratajkiewicz, Hanna Michalak


Tytuł: MINIMALIZACJA ILOŚCI PARAMETRÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZYCZYNĄ ZUBOŻENIA NOCNEGO KRAJOBRAZU MIAST


Streszczenie: W referacie porusza się zagadnienie związane z budowaniem scenografii nocnej wnętrz urbanistycznych jako przyjaznych przestrzeni do życia mieszkańców współczesnych miast. Wskazano zagadnienia związane z wdrażaniem współczesnych technologii oświetleniowych na tle zachowań producentów sprzętu oświetleniowego, oprogramowania do wspierania projektowania jak i samego projektowania oświetlenia. Ukazano również współczesne zagrożenia związane z wdrażaniem technologii led oraz jej wpływ na budowanie poczucia bezpieczeństwa jak i budowania jakości krajobrazu nocnego widoku przestrzeni publicznych. Przedstawiono możliwości współczesnych programów do obliczeń fotometrycznych wykazując ich pewne ograniczenia, a przez to bezpośredni wpływ na zubożenia nocnego krajobrazu. W pracy zbadano również aktualny stan Norm dotyczących oświetlenia przestrzeni publicznych oraz ich rzeczywiste zastosowanie przy projektowaniu oświetlenia.


Słowa kluczowe: projektowanie oświetlenia, obliczenia fotometryczne, oświetlenie miast, oświetlenie architektury, oś


[PDF]