Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532439
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 121


Autorzy: Marek Lepich


Tytuł: Analiza charakterystyk czasowych prądu depolaryzacji próbek izolacji aramidowo-olejowej pod kątem oceny wpływu stopnia ich zestarzenia


Streszczenie: W artykule przedstawiono laboratoryjne wyniki badań próbek izolacji aramidowo-olejowej z wykorzystaniem metody PDC (Polarization and Depolarization Current). Ponadto przedstawiona została metodologia sporządzania próbek o zróżnicowanym stopniu ich degradacji zawierająca proces przyśpieszonego starzenia oraz analiza uzyskanych wyników pomiarów na podstawie rodzin charakterystyk wyznaczonych w oparciu o pomiary prądu depolaryzacji. Przedstawiona została także funkcja umożliwiająca aproksymację uzyskanych na podstawie pomiarów charakterystyk o wysokim współczynniku ich odwzorowania.


Słowa kluczowe: transformatory dużych mocy, izolacja, aramid


[PDF]