Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531469
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 129


Autorzy: Łukasz Nagi, Piotr Schneider


Tytuł: Wykorzystanie środowiska MATLAB do tworzenia aplikacji i symulacji wspomagających badania nad wyładowaniami niezupełnymi


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki jakie otrzymano w efekcie przeprowadzenia eksperymentu generowania promieniowania jonizującego przy udziale wyładowań niezupełnych wywoływanych w wadliwej izolacji elektrycznej. Wykonano symulację wyżej wymienionego zjawiska fizycznego, opierającą się na rejestrowanych danych pomiarowych. Na potrzeby eksperymentu utworzono również aplikację do automatycznego pobierania i wstępnego opracowywania danych. Zarówno utworzona symulacja jak i aplikacja zostały wykonane w środowisku MATLAB. Artykuł przedstawia również krótki opis dotychczasowych metod badawczych wyładowań niezupełnych oraz sugeruje dalsze pomysły na rozwijanie eksperymentu.


Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, środowisko MATLAB, promieniowanie rentgenowskie


[PDF]