Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532440
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 149


Autorzy: Piotr Frączak


Tytuł: Prąd upływnościowy powierzchniowy izolatora ceramicznego podczas eksploatacji w ujęciu teorii perkolacji


Streszczenie: W pracy przedstawiono obliczenia symulacyjne wartości natężenia prądu upływnościowego powierzchniowego (pup) izolatora ceramicznego podczas eksploatacji za pomocą teorii perkolacji. W tym celu stworzono model perkolacji dla węzłów na sieci, który odzwierciedla powierzchnię izolatora ceramicznego. Model ten jest obwodem elektrycznym, stanowiącym sieć o strukturze kwadratowej jednakowych rezystorów oraz napięcie wymuszające. W modelu uwzględniono losowy sposób tworzenia węzłów ,,zapełnionych’’ na sieci za pomocą odpowiednich procedur obliczeniowych programu PSpice. Obliczenia symulacyjne pup izolatora ceramicznego dokonano za pomocą jego model perkolacji w programie PSpice.


Słowa kluczowe: perkolacja, model perkolacji izolatora, prąd perkolacji izolatora


[PDF]