Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532470
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 157


Autorzy: Filip Polak, Wojciech Sikorski, Krzysztof Siodła


Tytuł: Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matrycy przetworników


Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych (wnz) przy użyciu techniki matryc przetworników emisji akustycznej oraz wysokorozdzielczej techniki estymacji kierunku nadejścia sygnału. W pracy, oprócz założeń teoretycznych obu technik, przedstawiono wyniki symulacji, w których do rejestracji sygnałów emisji akustycznej generowanych przez defekty układu izolacyjnego transformatora energetycznego, zastosowano liniową matrycę przetworników (ang. ULA – Uniform Linear Array). Z kolei do estymacji kierunku nadejścia sygnałów akustycznych, które propagują się od defektu generującego wyładowania do zainstalowanej na kadzi transformatora matrycy przetworników, wybrano algorytm Multiple Signal Classification (MUSIC). Dzięki możliwości lokalizacji wyładowań wieloźródłowych (nawet przy bardzo niskim stosunku sygnału użytecznego od szumu), przyjęte rozwiązanie wykazuje przewagę nad technikami konwencjonalnymi.


Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, lokalizacja źródeł sygnałów, matryca przetworników, estymacja kierunku nadej


[PDF]