Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532455
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 167


Autorzy: Jerzy Janiszewski, Andrzej Książkiewicz


Tytuł: Badania modelowe rezystancji zestykowej łączników próżniowych


Streszczenie: Rezystancja przejścia połączonych elektrod, w tym w szczególności zestyków łączników elektroenergetycznych, jest podstawowym parametrem determinującym ich obciążalność prądową znamionową (w warunkach pracy długotrwałej) oraz graniczną obciążalność zwarciową (powyżej której zestyki ulegają sczepieniu). W pracy przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych wartości rezystancji przejścia wybranych typów zestyków, wykonane dla różnych modeli matematycznych oraz ocenę stopnia ich zgodności z wynikami badań obiektów rzeczywistych.


Słowa kluczowe: zestyki, rezystancja zestykowa, materiały stykowe


[PDF]