Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531480
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 175


Autorzy: Władysław Opydo, Zdzisław Juszczyk


Tytuł: Wpływ rodzaju materiału elektrod, temperatury i gęstości sześciofluorku siarki na jego wytrzymałość elektryczną


Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu na wytrzymałość elektryczną SF6 przy napięciu stałym: rodzaju materiału elektrod, temperatury, gęstości gazu oraz odstępu elektrod. Badane układy miały obydwie elektrody płaskie bądź jedną elektrodę płaską, a drugą (katodę) w kształcie pręta o średnicy 3 lub 30 mm, zakończonego półkulą. Elektrody były wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Stwierdzono, że zmiany temperatury SF6 w zakresie od 243 K do 293 K, przy stałej gęstości SF6, nie powodowały zmian wytrzymałości elektrycznej gazu. Ponadto, wpływ rodzaju materiału elektrod na wytrzymałość elektryczną SF6 występował tylko w układach z polem elektrycznym jednostajnym makroskopowo i pojawiał się ze wzrostem gęstości gazu powyżej 15 kg/m3, co odpowiada ciśnieniu SF6 około 2,5•105 Pa przy temperaturze 293 K. Do opracowania matematycznego wyników badań wykorzystano program komputerowy Statistica [4].


Słowa kluczowe: sześciofluorek siarki, inicjowanie przeskoku, wytrzymałość elektryczna


[PDF]